Projekt 5 zmysłów to inicjatywa kulturalno-edukacyjna poświęcona osobom niepełnosprawnym. Już szósty rok organizujemy wydarzenia artystyczne oraz warsztaty skierowane do osób z dysfunkcją. Ponad 200 godzin zajęć w blisko 30 ośrodkach na terenie całej Wielkopolski ukazuje istotę postawionego przed projektem zadania. Tegoroczna edycja odbywa się pod idiomem Tabu. Interesować nas będą przemilczane w dyskursie medialnym poglądy niepełnosprawnych na prawo, ekonomię czy seksualność. Główną ideą 5 zmysłów jest wyrównywanie szans w dostępie do życia kulturalnego i społecznego. Podczas tej edycji obok zajęć warsztatowych z dziennikarzami i artystami, odbywają się szkolenia dla instruktorów. Staramy się dostarczać alternatywnych narzędzi terapii, które są dodatkowym aspektem rehabilitacji. Chcemy, by efekty naszych działań procentowały jeszcze długo po zakończeniu Tabu – stąd specjalne kursy dla prowadzących zajęcia z osobami niepełnosprawnymi. W projekcie przewidujemy też miejsce by zwiększać empatię na potrzeby innych wśród młodzieży. Zapraszamy licealistów na specjalne cykle wykładów, które poprowadzą dziennikarze i psychologowie. Podczas warsztatów oddajemy głos samym niepełnosprawnym. Ich poglądy, doświadczenia są dla nas najważniejsze. Akcent, jaki kładziemy na działania praktyczne, czyni 5 zmysłów. Tabu projektem wyjątkowym. Niepełnosprawni pod okiem uznanych dziennikarzy, reportażystów czy fotografów tworzą własne unikatowe dzieła odzwierciedlające ich uczucia, emocje. Efekty ich pracy są prezentowane podczas finałowego wydarzenia 5 zmysłów. W tym roku podsumowania Tabu dokonamy podczas wystawy w Urzędzie Miasta Poznania. Zdajemy sobie sprawę z trudów przełamania tabu w tak dyskryminowanej dziedzinie życia społecznego jak niepełnosprawność. Nasz cel – uprawomocnienie głosu niepełnosprawnych, to wymagająca nieustannej modernizacji kwestia godności człowieka. Moderując współpracę między ośrodkami kulturalnymi a terapeutycznymi, chcemy rozszerzać często ograniczoną przez niepełnosprawność rzeczywistość. Im więcej głosów takich jak nasz projekt, tym bliżej realizacji tego szlachetnego celu będziemy. Nie boimy się mówić!

TABU

Aby dokonać ważnej zmiany nie można stawiać na ostrożne kompromisy. Głos Projektu 5 zmysłów. Tabu musi być prowokacyjny. Nie potrzebujemy jednak rewolucji, lecz przemyślanej ewolucji świadomości. Skoro interesy osób niepełnosprawnych nie zajmują należnego im miejsca w dyskursie publicznym – czas to zmienić.

Szósta edycja projektu sprawi, że niepełnosprawni zabiorą głos w temacie ekonomii, prawa czy seksualności. Mamy nadzieję skonfrontować ich poglądy, sposoby myślenia, doświadczenia. Chcemy wynieść na sztandary to, co do tej pory pozostawało przemilczane.

Wydawać by się mogło, że w dzisiejszym świecie nie ma już tematów tabu. O wszystkim kręci się filmy, pisze książki czy piosenki, a i na szczeblu politycznym brakuje niezszarganych świętości. Tymczasem wciąż pomija się głos niepełnosprawnych, lekceważąc ich potrzeby. Zupełnie, jakby należeli do kategorii mniej istotnych obywateli.

5 zmysłów. Tabu zapoczątkują spektakle Teatru 21. To pierwszy w Polsce teatr, w którym występują osoby z niepełnosprawnością. Pod opieką Justyny Sobczyk tworzą kontrowersyjne spektakle o swojej codzienności. Potrafią się z siebie śmiać, ale dostarczają też widzom wiele materiału do gorzkich przemyśleń. Ich postępowe myślenie stało się inspiracją dla tegorocznego idiomu 5 zmysłów.

Projekt 5 zmysłów zakończy wystawa prac reportażowych, która odbędzie się 29 listopada w Urzędzie Miasta Poznania. Wypowiedzi zebrane podczas warsztatów prowadzonych przez fotografów, radiowców i dziennikarzy stworzą artystyczną narrację budowaną wokół problemu niepełnosprawności. Wypowiedziane na głos potrzeby nareszcie spotkają się z należną im uwagą.

Nie boimy się mówić!