PRELEKCJE W LICEACH

Jednym z zdań, które stoi przed 5 zmysłami. Tabu jest zwiększenie świadomości oraz uwrażliwienie społeczeństwa na problemy niepełnosprawności. Brak styczności ze środowiskiem niepełnosprawnych może prowadzić do obojętności i strachu wobec tej grupy. Szczególnie młodzież należy uczyć asertywności wobec nierówności społecznej. Są oni kluczem do zmiany społeczeństwa na lepsze.

Podczas 5 zmysłów. Tabu do dyskusji zmobilizujemy licealistów, dla których prelekcje połączone z warsztatami poprowadzi doświadczony dziennikarz Radia Merkury – Jerzy Łączny. W wybranych poznańskich liceach spotka się on z młodymi, aby przedstawić im perspektywę osób niepełnosprawnych w pełni aktywnych zawodowo. Uczniowie oświadczą bariery, jaką stwarza utrata wzroku, starając się ją pokonać przy pracy nad słuchowiskiem radiowym. Będzie to doskonała okazja do rozmów na tematy Tabu.

Prelekcje odbędą się w: II Liceum Ogólnokształcącym im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu.