WARSZTATY

Projekt to nie gadanie, 5 zmysłów to przede wszystkim praktyka. Co roku w niemal 30 ośrodkach na terenie całej Wielkopolski odbywa się ponad 250 godzin warsztatów. Zajęcia skupiają się wokół różnorodnej tematyki, prowadzą je artyści i animatorzy znani w Wielkopolsce i całym kraju. W tym roku warsztaty w ramach  idiomu Tabu dotyczą sztuki reportażu. Do ich przygotowania zaprosiliśmy dziennikarzy i fotografów. Tematyka zajęć dzieli się na trzy odrębne bloki: fotografia dokumentalna, reportaż radiowy oraz reportaż pisany. Biorący w nich udział niepełnosprawni stworzą własne reportażowe wypowiedzi, które zostaną zaprezentowane podczas finałowej wystawy w Urzędzie Miasta w Poznaniu, 29 listopada 2016r.

Forma reportażu jest znakomitym polem do poruszenia tematów tabu, do tej pory pomijanych i bagatelizowanych. Nagłośnienie poglądów osób niepełnosprawnych dotyczących polityki, ekonomii czy własnej seksualności pozwoli wykonać kolejny krok w drodze do wyrównania szans w życiu kulturalnym i społecznym.